PROGRAM STYPENDIALNY „PRYMUS POMORZA I KUJAW”
Dodane przez jard dnia Kwiecień 14 2018 19:25:05
Program ten objął w tym roku 1,5 tys. pracowitych i uzdolnionych młodych ludzi. To już druga jego edycja. Jest on adresowany do uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz informatyki, matematyki, języków obcych i przedsiębiorczości. Wysokość stypendium to 3 tys. zł wypłacane w transzach.
„Jako radna wojewódzka z Inowrocławia cieszę się, że mogę wręczyć młodym inowrocławianom certyfikaty potwierdzające uzyskanie stypendium” – powiedziała p. Elżbieta Piniewska reprezentująca Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Prymusi gościli w auli Szkoły Podstawowej Nr 5 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu, gdzie ...
Rozszerzona zawartość newsa
Program ten objął w tym roku 1,5 tys. pracowitych i uzdolnionych młodych ludzi. To już druga jego edycja. Jest on adresowany do uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz informatyki, matematyki, języków obcych i przedsiębiorczości. Wysokość stypendium to 3 tys. zł wypłacane w transzach.
„Jako radna wojewódzka z Inowrocławia cieszę się, że mogę wręczyć młodym inowrocławianom certyfikaty potwierdzające uzyskanie stypendium” – powiedziała p. Elżbieta Piniewska reprezentująca Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Prymusi gościli w auli Szkoły Podstawowej Nr 5 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu, gdzie miała miejsce uroczystość wręczenia im wspomnianych certyfikatów z udziałem Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia p. Wojciecha Piniewskiego, Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia p. Magdaleny Kaiser, którzy przekazali stypendystom specjalne upominki od władz miejskich.
Uroczystość wzbogacił występ wykonawców Zespołu Inowrocławskiego Teatru Otwartego pod kierunkiem artystycznym p. Elżbiety Piniewskiej, którzy deklamowali okolicznościowe wiersze i śpiewali rytmiczne evergreeny.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 - p. Ireneusz Zieliński nie krył zadowolenia, że również uczniowie rąbińskiej wszechnicy są stypendystami w/w programu.