ODKRYWANIE TAJEMNIC ZAMKU W INOWROCŁAWIU
Dodane przez jard dnia Październik 07 2017 17:10:22
Projekt Szkoły Podstawowej nr 5 im. dra J. Krzymińskiego ,,Zamek w Inowrocławiu”
Po realizacji projektów związanych z rocznicami chrztu Polski, bitwy pod Mątwami, Konstytucji 3 Maja i spotkaniem z potomkami M. Bacciarellego i jego twórczością społeczność SP nr 5 postanowiła zaangażować się w działania mające na celu przybliżenie uczniom a może i szerszej publiczności tematu raczej pomijanego czyli dawnego zamku inowrocławskiego. Można by powiedzieć, że właściwie nie ma tematu, gdyż zamek nie istnieje. Rzeczywiście jako miasto nie mieliśmy szczęścia nie tylko do zamku ale i do innych budowli, które dzisiaj nazywalibyśmy zabytkami – poza zamkiem m.in. wieży ratuszowej, bram miejskich , murów obronnych, kościołów, klasztoru, synagog itp. Zważywszy na nieliczne zachowane pamiątki dawnej chwalebnej przeszłości miasta – stolicy księstwa i województwa - jest rzeczą oczywistą, że naszym obowiązkiem jest zbieranie i poszukiwanie każdej wiadomości lub rzeczy, która mogłaby mieć na celu wzbogacenie wiedzy o tym co minęło, a co jest cząstką tego, co nazywa się naszą spuścizną nie tylko regionalną ale tez narodową a więc i europejską. Poza aspektem poznawczym i edukacyjnym projektu ważny jest także walor wychowawczy. W związku z powyższym i powracającym pytanie, jak naprawdę wyglądał zamek w Inowrocławiu społeczność szkolna postanowiła podjąć się tego, jak się wydaje trudnego zadania. Celem programu jest: zebranie wszelkich informacji dotyczących zamku, wykonanie prezentacji, przeprowadzenie konkursu wśród uczniów szkół inowrocławskich, a przede wszystkim wywołanie dyskusji i zaproponowanie fachowych badań naukowych w celu odnalezienia zalegających pod ziemią fundamentów lub murów zamku (przedzamcza) i w miarę możliwości odtworzenie jego zarysu lub nawet wyglądu. Wydaje się , że nie jest to niemożliwe zważywszy chociażby na znane lustracje - opisy zamku i znany wykop z lat 80 – tych ub. wieku itp.
Temat należy drążyć tym bardziej, że Inowrocław był siedzibą założyciela miasta księcia piastowskiego Kazimierza Konradowica zw. Kujawskim ojca króla Władysława Łokietka, rezydencją i twierdzą książąt i królów polskich a później siedzibą królewskich starostów. Szczególną rolę odegrał on w czasach walk polsko – krzyżackich.
Zainteresowanie realizacją projektu wyraziły wstępnie władze Inowrocławia i wyższe uczelnie - także spoza Inowrocławia. Wszystkich posiadających jakiekolwiek informacje na ten temat prosimy o kontakt e-mail: sp5ino@wp.pl
Rozszerzona zawartość newsa