WSPOMNIENIE O ZMARŁYM, WIELKIM PRZYJACIELU SZKOŁY WNUKU NASZEGO PATRONA - prof. ALEKSANDRZE H. KRZYMIŃSKIM
Dodane przez jard dnia Wrzesień 23 2017 21:13:13
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. profesora Aleksandra H. Krzymińskiego zmarłego 19 września 2017 r. w Warszawie w wieku 91 lat, Wnuka naszego Patrona - dra Józefa Krzymińskiego, harcerza, podchorążego Armii Krajowej ps. Prus, uczestnika Powstania Warszawskiego, odznaczonego m.in. Krzyżem Walecznych, jeńca wojennego, absolwenta SGH (SGPIS),ekonomisty, profesora nadzwyczajnego PAN i SGH, doktora habilitowanego, wykładowcy wielu uczelni w Polsce i za granicą, specjalisty w zarządzaniu międzynarodowym, pracownika przedsiębiorstw handlu zagranicznego, eksperta ONZ, wiceministra spraw zagranicznych RP, autora wielu publikacji, humanisty, erudyty, promotora wychowania dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim i patriotycznym, przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 5, b. Gimnazjum nr 2 i miasta Inowrocławia, sponsora szkoły, człowieka dobrego, otwartego, o wielkiej kulturze osobistej.
Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi,
uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej nr 5 im. dra Józefa Krzymińskiego
w Inowrocławiu wraz z przyjaciółmi szkoły.
Rozszerzona zawartość newsa