PILNY KOMUNIKAT
Dodane przez Felix dnia Maj 22 2020 07:42:49

PILNY KOMUNIKAT!


Dyrektor Szkoły informuje, że

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z zasadami zgodnymi z organizacją zajęć w szkole podstawowej dla uczniów klas I-III i organizacją konsultacji dla uczniów z nauczycielami ( za zgodą rodziców ).

2. Opieka nad dziećmi zapewniona będzie w godzinach: od 8.00 do 13.00 .

3. Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mogą brać udział w konsultacjach
z nauczycielami z zakresu przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty (zgodnie z organizacją konsultacji dla uczniów z nauczycielami - za zgodą rodziców ).

4. Od dnia 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie szkoły klas IV-VIII mogą brać udział
w konsultacjach z zakresu wszystkich przedmiotów - za zgodą rodziców.

5. Ze względu na sytuację epidemiczną, liczebność uczniów w sali jest ograniczona, zgodnie z wytycznymi GIS wskazującymi na konieczność zapewnienia do 4 m2 powierzchni na osobę przebywającą w sali lekcyjnej.


Rozszerzona zawartość newsa